Data e fillimit/OraData e mbarimit/OraObjektiVleraZyra PërmbarimoreVendi i zhvillimitPërmbaruesi GjyqësorStatusiDokument
26.12.2023 ora 08:0009.01.2024 ora 16:00Nr. i pasurise 22/1-Nd, volume 2, fq.168, Z.K 1047, sip.97m2, Fshati Arrëz, Njesia Administrative Krutje1,832,136 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Lushnje
Lagjia Clirim, prane ambienteve te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Lushnje
Mirel GjolenaI hapurShkarko
16.10.2023 ora 08:0027.10.2023 ora 16:00Nr. i pasurise 215/223+1-15, Zona Kadastrale nr.3866 me sip. 130m2, Rr.Sabri Preveza,Pallati i shoqerise Jon, Yzberisht, Tirane7,176,000 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Albert FejzoI mbyllurShkarko
29.03.2022 ora 8:0005.05.2022 ora 16:30Are+Truall, me sip totale 600 m2, nga te cilat 300 m2 truall, nga te cilat 240 m2 ndertese. Adresa e pasurise: Goskove e Siperme, Korçë1,000,157.76 LekëKorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Brunilda BicaI mbyllurShkarko
16.02.2022 ora 8:0004.03.2022 ora 16:00Njesi me sip.44 m2, Rr.Viktimat e 7 Shkurtit, p.nr.13, Korçë4,160,000 LekëKorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Olta ShkëmbiI mbyllurShkarko
17.09.2021 ora 8:0008.10.2021 ora 16:00Apartament me sip 75 m2, ne zonen kadastrale 8330
5,120,000 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Pjeter CakaI mbyllurShkarko
30.07.2021 ora 8:0010.09.2021 ora 16:00Apartament me sip 75 m2, ne zonen kadastrale 8330
5,120,000 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Pjeter CakaI mbyllurShkarko
19.07.2021 ora 8:0003.08.2021 ora 16:00Apartament me sip 75 m2, ne zonen kadastrale 83305,120,000 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Pjeter CakaI mbyllurShkarko
04.02.2021 ora 8:0011.03.2021 ora 16:30Are+Truall, me sip totale 600 m2, te cilat 300 m2 truall, nga te cilat 240 m2 ndertese. Adresa e pasurise: Goskove e Siperme1,111,286.6 LekëKorçëLagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, KorçëBrunilda BicaI mbyllurShkarko
25.11.2020 ora 8:0021.12.2020 ora 16:00 Are+Truall, me sip totale 600 m2, nga te cilat 300 m2 truall, nga te cilat 240 m2 ndertese. Adresa e pasurise: Goskove e Siperme1,587,552 LekëKorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Brunilda BicaI mbyllurShkarko
13.10.2020 ora 8:0002.11.2020 ora 16:00 Are+Truall, me sip totale 600 m2, nga te cilat 300 m2 truall, nga te cilat 240 m2 ndertese. Adresa e pasurise: Goskove e Siperme1,587,552 LekëKorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Brunilda BicaI mbyllurShkarko
03.09.2020 ora 8:0028.09.2020 ora 16:00 Truall+Apartament me sip trualli 31 m2, sip ndërtese 41 m2, Rr. Mushqetë, Tiranë, zona kadastrale nr.136 dt.25.09.2006

Truall+Dyqan me sip totale 63 m2, nr pasurie i ndodhur në zonën kadastrale rurale në regjistrin hipotekor nr.23 dt.12.02.2001
695 403 Lekë1 052 579 Lekë
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Laureta KusiI mbyllurShkarko
23.06.2020 ora 8:0023.07.2020 ora 16:00 Nr. pasurie 18/205, Z.K.3553, vol.9, fq.163, me sip prej 150 m2, Symizë, ish NB Maliq, Korçë1,223,752.5 Lekë

KorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Olta ShkëmbiI mbyllurShkarko
03.03.2020 ora 8:0025.03.2020 ora 16:00 1.Truall+apartamet me sip trualli 31 m2, sip ndërtese 41 m2 ne Rr. Mushqete, Tirane, zona kadestrale nr.136 dt.25.09.2006
2.Trual+dyqan me sip totale 63m2, me nr pasurie në zonen kadestrale rurale i regjistruar ne regjistrin hipotekor nr.23, dt 12.02.2001, AHK-Tirana Rurale 1
1,103,812 Lekë


1,670,760 LekëTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Laureta KusiI mbyllurShkarko
06.02.2020 ora 8:0009.03.2020 ora 16:00 Nr. pasurie 18/205, Z.K.3553, vol.9, fq.163, me sip prej 150 m2, Symizë, ish NB Maliq, Korçë1,359,725 Lekë

KorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Olta ShkëmbiI mbyllurShkarko
08.01.2020 ora 8:0010.02.2020 ora 16:00 1. Nr. i pasurisë 2/350+1-N1, zona Kadastrale nr.8270, sip. 100 m2, vol 51, fq 17, adresa: Rruga ''Pjeter Bogdani'', Tiranë
2. Nr. i pasurisë 2/350+1-N5, zona Kadastrale nr.8270, sip. 100 m2, vol 58, fq. 151, adresa: Rruga ''Pjeter Bogdani'', Tiranë
30,691.080 Lekë4,092.144 Lekë
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk “, Tiranë.
Laureta KusiI mbyllurShkarko
17.12.2019 ora 8:0006.01.2020 ora 16:00 1. Nr. i pasurisë 2/350+1-N1, zona Kadastrale nr.8270, sip. 100 m2, vol 51, fq 17, adresa: Rruga ''Pjeter Bogdani'', Tiranë
2. Nr. i pasurisë 2/350+1-N5, zona Kadastrale nr.8270, sip. 100 m2, vol 58, fq. 151, adresa: Rruga ''Pjeter Bogdani'', Tiranë
43,844.400 Lekë5.845,920 Lekë
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk “, Tiranë.
Laureta KusiI mbyllurShkarko
02.12.2019 ora 8:0006.01.2020 ora 16:00 Lloji ''Truall+Ndërtesë'', nr. pasurie 18/205, Z.K.3553, vol.9, fq.163, me sip prej 150 m2, Symizë, ish NB Maliq, Korçë1,359,725 Lekë

KorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Olta ShkëmbiI mbyllurShkarko
06.11.2019 ora 8:0021.11.2019 ora 16:00 Lloji ''Truall+Ndërtesë'', nr. pasurie 18/205, Z.K.3553, vol.9, fq.163, me sip prej 150 m2, Symizë, ish NB Maliq, Korçë1,942.464 Lekë

KorçëAmbientet e Z.P.Korçë
Lagjia nr.78, Rr. ''28 Nëntori'' nr.1, ish- Bashkia, Korçë
Olta ShkëmbiI mbyllurShkarko
04.09.2019 ora 8:0027.09.2019 ora 16:00 1. Rezervuar GLN me nr.fabrikimi 6096
2. Rezervuar GLN me nr.fabrikimi 9115
3. Rezervuar GLN me nr.fabrikimi WA6062
4. Rezervuar GLN me nr.fabrikimi 1979
5. Rezervuar GLN me nr.fabrikimi 1979
800,000 Lekë

1.120,000 Lekë

1.360,000 Lekë

880,000 Lekë

880,000 Lekë
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Laureta KusiI mbyllurShkarko
10.07.2019 ora 8:0013.08.2019 ora 16:00 1. Truall me sip 1650 m2
2. Truall me sip 1100 m2
3. Truall me sip 5000 m2, me sip ndertimore 400 m2
13,860 Euro

9,240 Euro

471,447 Euro
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk
Laureta KusiI mbyllurShkarko
08.03.2019 ora 8:0012.04.2019 ora 16:00 Aparatament me sip 64.6 m21,760,000 LekëSarandëAmbientet e Z.P.Sarandë
Adresa:Rruga "Lefter Tale"
Asaf StrokaI mbyllurShkarko
08.03.2019 ora 8:0017.04.2019 ora 16:00 Truall me sip 56.05 m22,400,000 ALLTiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk “, Tiranë.
Dorina SajaI mbyllurShkarko
16.04.2019 ora 8:0002.05.2019 ora 16:00 Apartament me sip 49 m21,400,000 ALLElbasanAmbientet e Z.P.Elbasan
Adresa:pranë “Gjykatës së Rrethit Gjyqësor “, Elbasan.
Alven HysiI mbyllurShkarko
31.05.2019 ora 8:0017.06.2019 ora 16:00 Apartament me sip 49 m21,400,000 ALLElbasanAmbientet e Z.P.Elbasan
Adresa:pranë “Gjykatës së Rrethit Gjyqësor “, Elbasan.
Alven HysiI mbyllurShkarko
06.06.2019 ora 8:0004.07.2019 ora 16:00 1.Truall me sip 1100m2
2.Truall me sip 1650m2
3.Truall 5000m2 me sipërfaqe ndërtimore 400 m2
19,800 Euro

13,200 Euro

673,495 Euro
TiranëAmbientet e Z.P.Tiranë
Adresa: Sheshi“Mustafa Qemal Ataturk “, Tiranë.
Laureta KusiI mbyllurShkarko
19.06.2019 ora 8:0004.07.2019 ora 16:00 Apartament me sip 49 m2 1,260,000 ALLTiranëAmbientet e Z.P.Elbasan
Adresa:pranë “Gjykatës së Rrethit Gjyqësor “, Elbasan.
Alven HysiI mbyllurShkarko