Rreth DPP

Mirësevini në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni.

Aktivitete

Më poshtë mund të informoheni mbi lajmet dhe aktivitetet kryesore të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit.

Njoftim për shpalljen e fituesëve për pozicionin Përmbarues Gjyqësor

Në zbatim të nenit 92, të ligjit nr. 8, datë 2.2.2023 ‘’Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor […]

Informim për publikun, lidhur me Ligjin e Ri “Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror “.

Në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të këtij shërbimi, përcjell sot kënaqësinë e gjithsecilit prej nesh, por edhe vleresimin maksimal […]