Rreth DPP

Mirësevini në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni.

Aktivitete

Më poshtë mund të informoheni mbi lajmet dhe aktivitetet kryesore të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit.

Njoftim për vende të lira pune

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror, bazuar në ligjin nr. 8730, datë 18.01.2001 «Për Organizimin dhe Funksionimin […]

Përcaktimin e masave të veçanta së epidemisë të shkaktuar nga përhapja e COVID-19

Akti normativ Nr. 13, datë 2.4.2020 ka për objekt përcaktimin e masave të veçanta për kryerjen e veprimtarisë së shërbimit […]