Regjistri i ankesave pranë  Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit për periudhën Janar-Qershor 2018

 

Numri i Çështjes

 

Emri Qytetarit

 

Zyra për të cilën ankohet

 

Data e zgjidhjes

 

Shpjegimi përkatës/masat  e marra

1302

13.06.2018

Deli Habilaj Zyra Permbarimore Vlore 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore..
1308

13.06.2018

Manushaqe Çaushi Zyra Permbarimore Sarande 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1325

14.06.2018

 

Selvie Yzeiraj Zyra Permbarimore Fier 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1368

22.06.2018

Feta Cane Zyra Permbarimore Pogradec 28.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Ceshtja eshte pezulluar per mungese pasurie.
1372

22.06.2018

Stavri Buzi Zyra Permbarimore Elbasan 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1376

25.06.2018

Rozela Kasa Zyra Permbarimore Durres 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1388

25.06.2018

Xhemile Bregu Zyra Permbarimore Berat 25.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Ndaj debitorit, Bashkia Poliçan jane aplikuar sanksionet ligjore per mosekzekutim te vendimit gjyqesor.
1389

25.06.2018

Veledin Iljazi Zyra Permbarimore Fier 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1394

26.06.2018

Naim Sherri Zyra Permbarimore Lezhe 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
982/5

06.06.2018

Alba Film sha Zyra Permbarimore Tirane 07.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-11/2

25.06.2018

Esma Malushi Zyra PermbarimoreTirane 28.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-10/3

06.06.2018

Eqerem Avdullai Zyra Permbarimore Kavaje 27.06.2018 Ne Zyren Permbarimore Kavaje nuk ka dosje të regjistruar per ekzekutim me pale Eqerem Avdullai.
F-10

06.06.2018

Fatmir Istrefaj Zyra Permbarimore Tirane 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
J-1

18.06.2018

Jani Topalli Zyra Permbarimore Pogradec 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Th-4

13.06.2018

Theodhori Dhima Zyra Permbarimore Vlore 19.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-1

11.01.2018

Albana Turku Zyra Permbarimore Lushnje 17.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-2

24.01.2018

Aristotel Petro Zyra Permbarimore Korçe

 

29.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-3

24.01.2018

Apostol Logo Zyra Permbarimore Permet 12.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-4

29.01.2018

Alvina Iljazi Zyra Permbarimore Fier 12.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-6

07.02.2018

Avenir Leshanaku Zyra Permbarimore

Elbasan

15.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Eshte aplikuar sanksione ligjore ndaj debitorit per mosekzekutim vendimi.
A-7

09.02.2018

 Alma Muda Zyra Permbarimore  Durres 27.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-8

19.02.2018

Alfred Progri Zyra Permbarimore Elbasan 27.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-9

16.02.2018

Aferdita Pire Zyra Permbarimore Berat 27.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-15

26.04.2018

Arben Cakronji Zyra Permbarimore Tirane 26.042018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
A-16

02.05.2018

Alma Sulo Zyra Permbarimore Diber 22.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
B-1

08.02.2018

Bektash Qylafi Zyra Permbarimore Korçe 26.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Nuk ka rezultuar pasur ne emer te debitorit.
B-2

12.04.2018

Bardhok Perdoda Zyra Permbarimore Lezhe 17.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
B-3

04.04.2018

Brodinela Dragaj Zyra Permbarimore Durres 02.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
B-4

04.05.2018

Bardhyl Sela Zyra Permbarimore  Durres 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
B-5

21.05.2018

Bleona Cakaj Zyra Permbarimore Fier 22.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
B-2

27.04.2018

Donika Bima Zyra Permbarimore Vlore 02.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
D-3

26.04.2018

Donika Gjonpalaj Zyra Permbarimore  Tirane 02.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
D-4

17.05.2018

Detjon Llanaj Zyra Permbarimore  Korçe 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
D-6

05.6.2018

Dervish Muka Zyra Permbarimore Vlore 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Dh-1

12.01.2018

Dhimo Boçi Zyra Permbarimore Lushnje 21.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Kreditori nuk pranon te parapaguaje shpenzimet per ekspertin konform dispozitave ligjore.
E-3

18.01.2018

Engjell Luka Zyra Permbarimore  Berat 01.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-4

05.02.2018

Elton Leço Zyra Permbarimore Lushnje 22.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-5

07.02.2018

Entela Kadriu Zyra Permbarimore Durres 26.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-7

07.03.2018

Etleva Sallaj Zyra Permbarimore Fier 04.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-9

16.05.2018

Elmaz Lala Zyra Permbarimore Tirane 05.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-10

29.05.2018

Eqerem Avdullai Zyra Permbarimore  Kavaje 05.06.2018 Nuk ka dosje te regjistruar ne sherbimin permabrimor gjyqesor shteteror, Zyren Permabrimore Kavaje.
F-2

28.02.2018

Frrok Prendi Zyra Permbarimore Lezhe 20.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
F-3

09.02.2018

Fatmir Rexhaj Zyra Permbarimore Vlore 12.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
F-4

20.02.2018

Frrok Gjetaj Zyra Permbarimore Lezhe 05.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
F-7

25.04.2018

Faredin Lamaj Zyra Permbarimore Tirane 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
F-8

04.05.2018

Frederik Hamitaj Zyra Permbarimore Tirane 29.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
G-1

11.01.2018

Gentiana Mira Zyra Permbarimore Durres 17.01.2018 Nuk ka ceshtje te regjistruar prane Zyres Permbarimore Durres, ndaj te ciles ankohet.
G-3

25.01.2018

Gezim Bocari Zyra Permbarimore  Vlore 13.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane në përputhje me dispozitat ligjore.
Gj-1

15.01.2018

Gjegj Gjergjova Zyra Permbarimore Lushnje 06.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne përputhje me dispozitat ligjore.
Gj-2

22.01.2018

Gjergji Saliu Zyra Permbarimore Korçe 21.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
H-1

08.02.2018

Haxhi Qerimi Zyra Permbarimore Kruje 22.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
H-4

20.02.2018

Halil Sano Zyra Permbarimore Tirane 27.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
H-5

23.02.2018

Hektor Lleshaj Zyra Permbarimore Tirane 12.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
H-6

07.03.2018

Hazis Ballabani Zyra Permbarimore Mat 21.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
H-7

24.03.2018

Hyqmet Gurra Zyra Permbarimore Elbasan 07.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
I-2

14.02.2018

 

Ilir Seitaj Zyra Permbarimore Fier 06.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
J-1

20.02.2018

Josif Micka Zyra Permbarimore Tirane 26.03.2018 Eshte marre masë disiplinore “vërejtje me shkrim”, ndaj permbaruesve gjyqesore Endri Jorgji dhe Majlinda Vasili.
L-1

19.01.2018

Lefter Marta Zyra Permbarimore  Tirane 105.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-2

23.01.2018

 

Lutfie Merhori Zyra Permbarimore Gjirokaster 09.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-3

08.02.2018

Leonora Brozi Zyra Permbarimore Lezhe 19.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-4

09.02.2018

Leonard Çela Zyra Permbarimore Berat 14.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-5

14.02.2018

Lutfi Matoja Zyra Permbarimore Elbasan 21.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-6

02.03.2018

Lazan Tota Zyra Permbarimore Tirane 27.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
L-7

04.05.2018

Lavdi Dalipaj Zyra Permbarimore Lushnje 28.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Ll-1

01.02.2018

Llauk Papa Zyra Permbarimore Durres 08.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-1

08.01.2018

Myzafer Konomi Zyra Permbarimore Vlore 29.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-3

14.02.2018

Melsi Vukaj Zyra Permbarimore Tirane 21.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-/5

26.04.2018

Melsi Vukaj Zyra Permbarimore Tirane 18.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-4

04.04.2018

Mihallaq Panajoti Zyra Permbarimore Vlore 10.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-5

06.04.2018

Manushaqe Buqi Zyra Permbarimore Tirane 19.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-6

13.04.2018

Myfarete Kokalari Zyra Permbarimore Tirane 26.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-7

27.04.2018

Minush Bizhga Zyra Permbarimore 07.05.2018 Çeshtja nuk eshte e regjistruar per ekzekutim prane shebrimit permbarimor gjyqesor shteteror.
M-8

07.05.2018

Myftar Beta Zyra Permbarimore Gjirokaster 28.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-9

24.05.2018

Mehmet Allushi Zyra Permbarimore Kurbin 05.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-10

28.05.2018

Myrvete Qerimaj Zyra Permbarimore Shkoder 05.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
N-1

04.01.2018

Naim Sherri Zyra Permbarimore Lezhe 11.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
N-2

24.01.2018

Naze Shira 29.01.2018 Nuk eshte e regjistruar prane sherbimit permbarimor gjyqesor shteteror.
N-3

19.04.2018

Nebi Kurti Zyra Permbarimore Tirane 25.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
P-3

08.02.2018

Pal Gega Zyra Permbarimore Lezhe 07.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
P-4

19.03.2018

Prenda Geci Zyra Permbarimore Fier 10.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
P-5

21.03.2018

Perparim Doko Zyra Permbarimore Tirane 05.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
P-7

09.04.2018

Pjeter Vata Zyra Permbarimore Tirane 14.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
P-8

02.05.2018

Petrit Gazidedja Zyra Permbarimore Diber 17.05.2018 Nuk ka ceshtje te regjistruar prane shteterorit
Q-1

08.01.2018

Qemal Rama Zyra Permbarimore Fier 12.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Q-2

12.01.2018

Qenan Maksutaj Zyra Permbarimore  Berat 25.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Jane aplikuar sanksionet ligjore ndaj debitorit Bashkia Polican per mosekzekutim vendimi gjyqesor.
Sh-1

10.01.2018

Shyqyrie Peposhi Zyra Permbarimore Tirane 23.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Sh-2

02.03.2018

Shkelqim Bode Zyra Permbarimore Kavaje 21.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Sh-3

11.04.2018

Shan Tota Zyra Permbarimore Kurbin 10.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
T-1

21.03.2018

Todi Prifti Zyra Permbarimore Tirane 05.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
T-2

16.04.2018

Trendafile Shkembi Zyra Permbarimore Tirane 19.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
T-3

24.05.2018

Tahsim Guxho Zyra Permbarimore Tiranë 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-1

24.01.2018

Veledin Iljazi Zyra Permbarimore Fier 15.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-2

23.02.2018

Vjollca Faja Zyra Permbarimore Shkoder 05.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-4

13.04.2018

 

Vangjel Lekbello Zyra Permbarimore Korçe 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
362

15.02.2018

Banka e Shqiperise Zyra Permbarimore Tirane 05.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
104

15.01.2018

AKU Zyra Permbarimore Vlore 18.01.208 Eshte marre masa disiplinore “verejtje me paralajmerim per shkarkim nga detyra” per permbaruesit gjyqesor Lindita Shaliani, Krenar Kapllani dhe mase disiplinore “shkarkim nga detyra “per permbaruesin gjyqësor Adelajda Kocaj.
299

08.02.2018

AKU Zyra Permbarimore Sarande 14.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
365

21.03.2018

Autoriteti i Konkurences Zyra Permbarimore Tirane 22.02.2018 Eshte percjelle per kompetence Zyres Permbarimore Tirane pe rndjekjen e veprimeve të mëtejshme.
448

23.02.2018

Naim Sherri Zyra Permbarimore Lezhe 19.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
453

26.02.2018

Kristaq Kasneci Zyra Permbarimore Sarande 13.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
546

07.03.2018

Kripa sha Zyra Permbarimore Vlore 13.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
606

13.03.2018

Nazmi Pupa/Suada Vrioni Zyra Permbarimore Durres 30.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
613

15.03.2018

Lutfie Spahiu Zyra Permbarimore Durres 29.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
614

15.03.2018

T. Ndoj Zyra Permbarimore Lezhe 29.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
617

15.03.2018

Spiro Kana Zyra Permbarimore Gjirokaster 12.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
624

16.03.2018

Kristo Mazniku Zyra Permbarimore Tirane 21.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
625

16.03.2018

Albcrom Sha Zyra Permbarimore Diber 21.03.2018 Nuk eshte ceshtje e regjistruar ne sherbimin permbarimor shteteror.
642

21.03.2018

Xhavit Çeliku Zyra Permbarimore Tirane 06.04.2018 Çeshtja eshte pushuar me kerkese te kreditorit Z. Çeliku dhe eshte terhequr. Z. Çeliku eshte udhezuar per paraqitjen e dokumentacionit, urdher ekzekutimi ne original, titull ekzekutiv origjinal ose kopje e noterizuar per të vijuar me ekzekutimin e detyrimit ne perputhje me dispozitat ligjore.
642/6

16.05.2018

Xhavit Çeliku Zyra Permbarimore Tirane 22.05.2018 Eshte perseritur pergjigjia per paraqitjen e dokumentacionit sipas dispozitave ligjore per venien ne ekzekutim.
653

23.03.2018

Myfarete Kokalari Zyra Permbarimore Tirane 29.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
653/2

23.04.2018

Myfarete Kokalari Zyra Permbarimore Tirane 09.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
654

23.03.2018

Shoqeria “General Cement Albania” Zyra Permbarimore Tirane 05.04.2018 Nuk eshte çeshtje e rregjistruar ne sheerbimin permbarimor gjyqesor shteteror.
681

23.08.2018

AKU Zyra Permbarimore Lezhe 06.04.2018 Eshte marre mase disiplinore “verejtje me paralajmerim per shkarkim nga detyra” per permbaruesin gjyqesor Liza Çuni.
809

13.04.2018

M. Konomi Zyra Permbarimore Vlore 24.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
817

13.04.2018

Zyra Permbarimore Private “Best 2010” Zyra Permbarimore Durres 24.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
819

13.04.2018

Alba Transport Zyra Permbarimore Vlore 14.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
834

17.04.2018

Banka Kombetare Tregtare Zyra Permbarimore Korçe 14.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
896

17.04.2018

DPPPP Zyra Permbarimore, Korce, Elbasan, Fier, Durres Tirane 23.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
843

18.04.2018

Ilir Zaqe Zyra Permbarimore Gjirokaster 25.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
849

18.04.2018

Pal Gega Zyra Permbarimore Lezhe 24.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
858

19.04.2018

Nebi Kurti Zyra Permbarimore Tirane 25.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
894

02.05.2018

Enti Kombetar i Banesave Zyra Permbarimore Tirane 07.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
927

04.05.2018

Sokol Katija Zyra Permbarimore Tirane 09.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
929

04.05.2018

Bledar Toska Zyra Permbarimore Fier 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
937/1

07.05.2018

RTSH Zyra Permbarimore Vlore 09.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
949

07.05.2018

Vasil Veneti Zyra Permbarimore Sarande 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
982

10.05.2018

Alba Film Sha Zyra Permbarimore Tiranë 31.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
996

10.05.2018

ADCA Zyra Permbarimore Tirane 24.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1022

15.05.2018

Albatransport Zyra Permbarimore Vlore 07.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1051

21.05.2018

DPM Zyra Permbarimore Gjirokaster Ne  proces trajtimi
1052

21.05.2018

DPM Zyra Permbarimore Tirane Ne  proces trajtimi
1053

21.05.2018

DPM Zyra Permbarimore Shkoder Ne  proces trajtimi
1054

21.05.2018

DPM Zyra Permbarimore Lushnje Ne  proces trajtimi
1058

21.05.2018

DPPPP Zyra Permbarimore Lushnje 05.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1066

21.05.2018

AAPSK Zyra Permbarimore Tirane 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1067

21.05.2018

Suzazna Dervishi Zyra Permbarimore Tirane 24.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1087

21.05.2018

Lutfie  Merhori Zyra Permbarimore Gjirokaster 04.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1120

29.05.2018

Natasha Spaho Zyra Permbarimore Berat 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1127

31.05.2018

DPPPP Zyra Permbarimore Lushnje 07.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1201

05.06.2018

Ministria e Energjise dhe Energjitikes Zyra Permbarimore Tirane 11.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1201/2

25.06.2018

Ministria e Energjise dhe Energjitikes Zyra Permbarimore Tirane 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1217

05.06.2018

R.Luka Zyra Permbarimore Tirane 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1221

06.06.2018

Kuvendi Zyra Permbarimore  Tirane 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1264

08.06.2018

AZHBR Zyra Permbarimore Tirane 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1279

08.06.2018

DPM Zyra Permbarimore Lushnje 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1292

08.06.2018

DPPPP Zyra Permbarimore Tirane 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1302

13.06.2018

Deli Habilajabilaj Zyra Permbarimore Vlore 27.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1330 Dega e Doganes Rinas Zyra Permbarimore Tirane 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1361

20.06.2018

Banka e Shqiperise Zyra Permbarimore Gjirokaster 25.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1362

20.06.2018

Unioni Shqiptar Zyra Permbarimore 25.06.2018 Nuk eshte çeshtje qe i perket sherbimit permbarimor gjyqesor shteteror. Eshte percjelle per kompetence Ministrise se Drejtesise.
1364

20.06.2018

Mario Hita Zyra Permbarimore Vlore 25.06.2018 Nuk rezulton ceshtje e rregjistruar me pale debitore Mario Hita prane shebrimit permbarimor gjyqesor shteteror.
1363

20.06.2018

Feta Cane Zyra Permbarimore Pogradec Ne proces trajtimi
1371

22.06.2018

Gac Shtjefni Zyra Permbarimore Lezhe Ne proces trajtimi
1372

22.06.2018

Stavri Buzi Zyra Permbarimore Elbasan Ne proces trajtimi
1376

25.06.2018

Rezarta Kasa Zyra Permbarimore Durres Ne proces trajtimi

 

1386

25.06.2018

Inter – trade shpk Zyra Permbarimore Ne proces  trajtimi
1389

25.06.2018

Veledin Iljazi Zyra Permbarimore Fier Eshte ne ndjkeje te vazhdueshme nga Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit.
1388

25.06.2018

Xhemile Bregu Zyra Permbarimore Berat 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore. Jane aplikuar snaksionet ligjore ndaj Bashkise Polican, ne cilesine e debitorit, per mosekzekutim te vendimit.
1394

26.06.2018

Naim Sherri Zyra Permbarimore Shkoder 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1398

26.06.2018

DPPPP Zyra Permbarimore Tirane 28.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1395

26.06.2018

AKSEM Zyra Permbarimore Tirane 28.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
K-5

29.05.2018

Kozma Mitro Zyra Permbarimore Fier 28.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
K-4

19.01.2018

Krenar Baraj Zyra Permbarimore Fier 22.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
K-2

11.01.2018

Kristo Mazniku Zyra Permbarimore Tirane 25.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
K-1

09.01.2018

Kujtim Civeja Zyra Permbarimore Berat 24.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1411

28.06.2018

Alpha Bank Zyra Permbarimore Lezhe 29.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
1416

29.06.2018

Todi Prifti Zyra Permbarimore Tirane Ne proces trajtimi
614/6

10.05.2018

T. Ndoj Zyra Permbarimore Lezhe 16.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
546/4

23.03.2018

Kripa sha Zyra Permbarimore Vlore 29.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Xh-1

12.01.2018

Xhevahire Jakupi Zyra Permbarimore Kurbin 24.01.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Xh-3

01.02.2018

 

Xhevair Gongo Zyra Permbarimore Korçe 08.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Xh-5

26.02.2018

Xhemile Bregu Zyra Permbarimore Berat 27.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Xh-7

11.06.2018

Xheve Culaj Zyra Permbarimore Shkoder 20.06.2018 Nuk ka ceshtje te regjistruar ne permbarimin shteteror, Zyra Permbarimore Shkoder.
Y-1

21.02.2018

Yzeir Beqiri Zyra Permbarimore Durres 28.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Zh-1

11.01.2018

Zhuljeta Fejzolli Zyra Permbarimore Korçe 20.01.2018 Nuk ka ceshtje te regjistruar prane sherbimit permbarimor gjyqesor shteteror, Zyra Permbarimore Durres,
Q-1/5

12.06.2018

Qemal Rama Zyra Permbarimore Fier 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
Sh-2/3

12.06.2018

Shkelqim Bode Zyra Permbarimore Kavaje 29.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-5/3

25.05.2018

Mihallaq Panajoti Zyra Permbarimore Vlore 13.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
M-9

05.06.2018

 

Mehmet Allushi Zyra PermbarimoreKurbin 20.06.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
E-10/4

26.06.2018

Eqerem Avdullai Zyra Permbarimore Kavaje 27.06.2018 Nuk ceshtje te regjistruar prane sherbimit permabrimor gjyqesor shteteror.
D-2/4

07.05.2018

Donika Bimo Zyra Permbarimore Vlore 14.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
N-1/5

09.05.2018

Naim Sherri Zyra Permbarimore Shkoder 17.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-1

24.01.2018

Veledin Iljazi Zyra Permbarimore  Fier 15.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-2

23.02.2018

Vjollca Lacej Zyra Permbarimore Shkoder 15.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne perputhje me dispozitat ligjore.
V-4

13.04.2018

Vangjel Lekbello Zyra Permbarimore Korçe 08.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.

 

A-1/4

26.03.2018

Albana Turku Zyra Permbarimore Lushnje 05.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-2

08.3.2018

Sose Bucpapaj Zyra Permabrimore Kukes 26.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-3/1

19.01.2018

Sali Çajku Zyra Permbarimore Tirane 14.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-4

06.02.2018

Sinan Driza Zyra Permbarimore Tirane 16.02.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-5

06.03.2018

Sonil Llabani Zyra Permbarimore Tirane 05.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-7

04.04.2018

Skender Roqi Zyra Permbarimore Tirane 23.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-5

16.04.2018

Sonil Llabani Zyra Permbarimore Tirane 17.05.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
P-4/4

13.04.2018

Prenda Geci Zyra Permbarimore Fieri 23.04.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
H-1/5

06.03.2018

 

Haxhi QERIMI Zyra Permbarimore Kruje 09.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
R-1/4

09.03.2018

Rackel Sorromoni Zyra Permbarimore Vlore 15.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
S-5/4

09.03.2018

Sonil Llabani Zyra Permbarimore Tirane 12.03.2018 Veprimet procedurale te ndjekura nga permbaruesi gjyqesor jane ne  perputhje me dispozitat ligjore.
D-1/9 Dashnor Faqekuqi Zyra Permbarimore Kavaje 13.02.2018 Eshte marre mase disiplinore “verejte me shkrim” ndaj permbaruesit gjyqesor Igli Merhori, per mosrespektim te procedurave permbarimore te ndjekura ne ekzekutimin e urdherit ekzekutiv.
576

 

DPPPP Zyra Permbarimore Durres 13.02.2018 Eshte marre mase disiplinore “verejte me shkrim” ndaj permbaruesit gjyqesor Shezeina Rama, per mosrespektim te afateve procedurale permbarimore te ndjekura ne ekzekutimin e urdherit ekzekutiv.
272 Haki Seferi Zyra Permbarimore Lushnje 13.02.2018 Eshte marre mase disiplinore “verejte me paralajmerim per shkarkim nga detyra” ndaj permbaruesit gjyqesor Luiza Gjergjova, per shkelje te konstatuara ne ekzekutimin e urdherit ekzekutiv.
272 Haki Seferi Zyra Permbarimore Lushnjë 13.02.2018 Eshte marre mase disiplinore “verejte me paralajmerim per shkarkim ngadetyra” ndaj permbaruesit gjyqesor Marsel Himallari, per shkelje te konstatuara  ne ekzekutimin e urdherit ekzekutiv.
127/4 Batije Myrtaj

 

 

Zyra Permbarimore Vlorë 13.02.2018 Eshte marre mase disiplinore “shkarkim nga detyra” ndaj permbaruesit gjyqesor Adelajda Kocaj, per shkelje te konstatuara ne veprimet procedurale te ndjekura per ekekutimin e urdherit ekzekutiv.