Drejtori i Përgjithshëm z.Piro Lutaj, njihet nga afër me problematikën e Zyrave Përmbarimore në Vlorë, Sarandë, Gjirokastër dhe Përmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *