Drejtori i Përgjithshëm z.Piro Lutaj, njihet nga afër me problematikën e Zyrave Përmbarimore në Krujë, Kurbin, Lezhë, Pukë dhe Shkodër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *