Më datë 15/02/2018 Drejtori i Përgjithshëm i Përmbarimit z. Piro Lutaj inspektoi nga afër dhe u njoh me problematikat e Zyrave Përmbarimore në Durrës, Kavajë dhe Berat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *