Më datë 13.07.2018 në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit, u zhvillua takimi me Shefen e Misionit EURALIUS V, Dr Agnes Bernhard, ekspert të Euralius Z. Idlir Peçi dhe Drejtori i Përgjithshëm i Përmbarimit, Z. Piro Lutaj, mbi përcaktimin e aktiviteteve bashkëpunuese për përmirësimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror.

Me evidentimin e problematikave me të cilën përballet shërbimi përmbarimor u vu theksi te nevoja e forcimit të përmbarimit gjyqësor shteteror në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *