Zyra Përmbarimore Vlorë

Adresa : Lagja “Isa Boletini”, Rr “Sadik”

Tel: 033 222 701

Kryetar Zyre

Fitim Koçiaj

Cel: 068 8014581

e-mail: fitim.kociaj@dpp.gov.al