Adresa : Rr “Kavajës”, pranë Ambasadës “Greke”

Tel: 04 271 756

Kryetar Zyre

Enea Dyrmishi

e-mail: enea.dyrmishi@dpp.gov.al