Zyra Përmbarimore Shkodër

Adresa : Rr. “Don Bosko”, Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër

Tel:022 48 426

Kryetar Zyre

Enderson Memçaj

Cel: 068 8013367

e-mail: enderson.memcaj@dpp.gov.al