Zyra Përmbarimore Mat

Adresa : Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

Tel: 021 723 075

Kryetar Zyre

Dritan Nika

Cel: 067 6039428

e-mail: dritan.nika@dpp.gov.al