Zyra Përmbarimore Kukës

Adresa : Sheshi “Skënderbe”, Lagja 15, Kukës

Tel: 024 24 820

Kryetar Zyre

Sulejman Elezi

Cel: 069 6255544

e-mail: sulejman.elezi@dpp.gov.al