Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Adresa:    “Rruga e Kavajës”  (Pranë Ambasad-ës Greke )

Tel:            04 22 32 890

Koordinator

Xheinera Siqeca

xheinera.siqeca@dpp.gov.al