Ju ftojmë të shprehni besimin tuaj ndaj nesh, duke na kontaktuar për informacione të mëtejshme në:

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Adresa:    “Rruga e Kavajës”  (Pranë Ambasad-ës Greke )

Tel:            04 22 32 890

Për Zyrat Përmbarimore, adresat dhe numrat e kontaktit janë të paraqitura në direktoritë respektive.