Zyra Përmbarimore Elbasan

Adresa : Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan

Tel: 05457134

Kryetar Zyre

Merita Tirana

Cel: 067 6039466

e-mail:  merita.tirana@dpp.gov.al