Zyra Përmbarimore Durrës

Adresa : Rr “Tregtare”, pranë Portit Detar, Durrës

 

Kryetar Zyre