Zyra Përmbarimore Dibër

Adresa : Lagja “Nazmi Rushiti”, Peshkopi

Tel: Fax. 021822874

Kryetar Zyre

Edmond Shehu

Cel: 069 5855736

e-mail:  edmond.shehu@dpp.gov.al