Zyra Përmbarimore Dibër

Adresa : Lagja “Nazmi Rushiti”, Peshkopi

Tel: Fax. 021822874

Kryetar Zyre

Edmond Shehu

Cel: 0688013372

e-mail:  shehu.edmond@dpp.gov.al