Albert Pilo

“Në fjalën e tij, z. Vasili theksoi se një drejtësi e realizuar është një drejtësi,

                            në të cilën  vendimi ekzekutohet”

Ministri i Drejtësisë, z. Petrit Vasili, mori pjesë sot në analizën vjetore të Shërbimit Përmbarimor Shtetëror,  nga ku theksoi rëndësinë e këtij shërbimi për qytetarët.“Në të gjithë rastet, kur një e drejtë e fituar nuk ekzekutohet, ajo mbetet një e drejtë fiktive, njëkohësisht bëhet një dhimbje për qytetarët, të cilët e kanë fituar atë, por nuk e marrin dot, nuk gëzojnë dot frutet e të drejtës që kanë fituar… me shume

 Picture 836“Analize per respektimin e afateve ne trajtimin e kerkesave dhe ankesave te qytetareve”

Mbi zbatimin e urdhërit të Ministrit të Drejtësisë, z. Ylli Manjani, për respektimin e afateve në trajtimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve.Gjatë këtyre dy viteve kam kërkuar përkushtim dhe përgjegjs

hmëri të secilit prej jush në punë. I kam trajtuar të gjitha problemet në dukje të pazgjidhshme me vendosmëri për t’i zgjidhur ato në funksion të përmirësimit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore…me shume

 

 

 

“Prezantimi i projektit për Përmirësimin e Sistemit Përmbarimor në vendin tonëalbert pilo

Ministria e Drejtësisë prezantoi sot projektin për “Përmirësimin e Sistemit Përmbarimor në vendin tonë”, që do të kushtojë 700 000 Euro dhe që do të financohet nga Bashkimi Europian.

Projekti për përmirësimin e Sistemit Përmbarimor në vendin tonë u prezantua të martën në Tiranë, nga trupi diplomatik i Bashkimit Europian në kryeqytet dhe përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë…me shume

 

  albert pilo “Veprimtaria e ekzekutimit të titujve ekzekutivë, për      periudhën Janar-Nëntor 2015″

Në këtë analizë u pasqurua veprimtaria e deritanishme të ekzekutimit të titujve ekzekutivë ofruar nga ky shërbim, u evidentuan atë cfarë përbën arritje/sukses të punës për këtë periudhë, të metat dhe shkaqet e tyre, u evidentuan shqetësimet që kanë ngritur qytetarët në lidhje me veprimet e kryera nga përmbaruesit në zbatim të titujve ekzekutivë etj…me shume

 


albert piloVizitë studimore në Francë”

Vizita studimore në Francë është organizuar për të ndihmuar Ministrinë e Drejtësisë. Kjo vizitë është zhvilluar në kuadër të Aktivitetit “Vizitë studimore në Francë dhe në Hagë” me mbështetjen e projektit të binjakëzimit “Përmirësimi i sistemit përmbarimor në Shqipëri”, kontrata e binjakëzimit Nr./12/IB/JH/02.

Agjenda dhe zhvillimi i takimeve të organizuara, konsiderohen pa mëdyshje investim mjaft i vlefshëm për përfituesit. Struktura e agjendës përfshinte planifikimin efektiv të menaxhimit të kohës dhe rezultateve të synuara nga vizita studimore, njohjen me sistemin përmbarimor Francez dhe marrjen e njohurive kundrejt procedurave…me shume

albert pilo

“Fjala e z. Isaraj, gjatë analizës së punës së Drejtorisë së Shërbimit Përmbarimor Shtetëror”

Gjatë këtij aktiviteti i pranishëm ka qenë Zv/Ministri i Drejtësisë, z. Arben Isaraj i cili ka vlerësuar punën e bërë nga ky shërbim gjatë 15 viteve të ekzistencës së tij, duke e konsideruar shërbimin e ofruar aktualisht si një partner të sigurtë, serioz e të rëndësishëm në fushën e ekzekutimit të detyrueshëm…me shume