Projekti i Binjakezimit per permiresimin e sistemit permbarimor ne Shqiperi

AL/12/IB/JH/02

 AGENDA STUDY VISIT

Paris, 10- 16 Prill 2016

 

E djele, 10 Prill 2016

05:40    Nisja e delegacionit nga aerporti i Rinasit 

10:05    Prtije nga perfaqesuesja e Dhomes framnceze te Permbaruesve, e ngarukar me organizimin e vizites, znj. Lea Santilan dhe shperndarja e per diems

 

E hene, 11 Avril 2016

10:00    Takim prezantues i vizites ne Agjencine Franceze te Bashkepunimit Nderkombetar ne fushen e drejtesise (JCI)

 (Agjencia implementuese e projektit)

 Z. Axel Gamet, Zv. Drejtor i Pergjithshem i ngarkuar me ndjekjen e projekteve ne JCI

11:15   Prezantim i sistemit te shitjeve te pasurive te paluajtshme ne ankand per noteret ne JCI, Z. Vachon, noter

15:00   Takim ne Ministrine franceze te Puneve te Jashtme

Adresa : Salle Cassin  – 1, rue Esnault Pelterie – 75007 – Paris

 Pjesemarresit :

–   Z. Guillaume ROUSSON, Zv. drejtor per ceshtjet dypaleshe te vendeve te Ballkanit

–   Z. Patrick MAGHIN, i ngarkuar per ceshtjet e bashkepunimit ekonomik prane Drejtorise Dypaleshe

–    Z. Thomas BUFFIN, i ngarkuar per ceshtjet e bashkepunimit prane Drejtorise Dypaleshe

17:00  Takim ne Drejtorine e Marredhenieve Nderkombetare dhe Europiane ne Ministrine franceze te Drejtesise

Adresa : 13 Place Vendôme – 75001 – Paris

Pjesemarresit :  Z. Valery Turcey, Drejtor

 
E marte, 12 Prill 2016

09:00  Nisja per ne Gjykaten e Shkalles se Pare te Bobigny

Adresa: 173 Avenue Paul Vaillant Couturier – 93000 – Bobigny (periferia e Parisit)

10:00  Prezantim i sistemit te shitjeve te pasurive te paluajtshme nga nje avokat i dhomes se Avokatise se Seine Saint Denis (perfiferia e Parist) per te pergatitur senacen e ankandit te pasdites

Adresa: Salla e Mbledhjeve te Gjykates se Bobigny, kati 5 (TBC)

Pjesemarresit :  Z. Bosqué. Avokat i specializuar ne shitjet e pasurive te paluajtshme

13:30  Seance ankandi publik per shitjen e nje pasurie te paluajtshme

Adresa: Gjykata e Shkalles se Pare te Bobigny

173 Avenue Paul Vaillant Couturier – 93000 – Bobigny (periferia e Parisit)

 
E merkure, 13 Prill 2016

09:30  Pritje ne Dhomen Kombetare te Permbaruesve franceze dhe prezantimi i Shkolles Kombetare te Permbaruesve

Adresa: CNHJ – 44 rue de Douai – 75009 – Paris

Mr Jean-Michel Rouzaud, Drejtor i Shkolles          ( TBC)

10:30  Prezantimi i Dhomes kombetare franceze, funksionimit te saj dhe aktivitetit

Takime me Kryetarin e Dhomes Z. Patrick Sannino dhe Zv. Kryetarin Patrick Safar

16:00  Takim tek Drejtoria e Profesioneve te Lira ne Ministrine franceze te Drejtesise

Adresa : 13 Place Vendôme – 75001 – Paris

Pjesemarresit :  Mr Connault

 

E enjte, 14 Prill 2016

09:30  Takim tek Dhoma Kombetare e Permbaruesve franceze lidhur me ceshtjet e kodit te sjelljes dhe disiplines

Adresa: CNHJ – 44 rue de Douai – 75009 – Paris

Pjesemarresit : Mr Marc Dymant, Sekretar i Pergjithshem i Dhomes Kombetare

11:00  Takim tek Dhoma Kombetare e Permbaruesve franceze lidhur me ceshtjet e ankandeve te pasurive te luajtshme dhe paluajtshme dhe perspektivat e zhvillimit te bketij aktiviteti nga permbaruesit

Pjesemarresit: Z. Cappelaere, permbarues TBC
Pjesemarrje ne nje shitje ne ankand publik per pasuri te luajtshme (Shoqeria e ankandeve Drouot) Adresa: TBC

 

E premte, 15 Prill 2016

09:00  Vizite ne tre grupe ne tre shoqeri permbarimore, si dhe pjesemarrje gjate hartimit te proces-verbaleve

 –          Shoqeria permbarimore  DYMANT

–          Shoqeria permbarimore  LANDEZ

–          Shoqeria permbarimore  DUQUERROY

14:30  Takim pembylles i vizites me shefen e projektit, znj. Sylvie Ceccaldi Guebel

Adresa: 184 boulevard Haussmann – 75008 – Paris

 
E shtune, 16 Prill 2016

Kthimi ne Tirane